Đăng ký Đăng nhập Bảng giá

  Danh Mục Sản Phẩm

CẬP NHẬT BẢNG GIÁ GÀ ĐÔNG LẠNH TẾT 2019

09-01-2019
10:58

CẬP NHẬT BẢNG GIÁ GÀ ĐÔNG LẠNH TẾT 2019

--00--

Công ty nhập khẩu gà đông lạnh Hữu Nghị xin gửi đến quý khách hàng cập nhật bảng giá gà đông lạnh tết 2019

 1. ĐÙI GÀ GÓC TƯ SANDERSAN : 26.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 700gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng) Công ty nhập khẩu gà đông lạnh Hữu Nghị xin gửi đến quý khách hàng cập nhật bảng giá gà đông lạnh tết 2019
 2. ĐÙI GÓC TƯ KEYTON : 26.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 700gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)
 3. ĐÙI GÀ GÓC TƯ SIMON XẾP LỚP : 27.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 500gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)
 4. ĐÙI GÓC TƯ TYSON : 28.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 600gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)
 5. ĐÙI GÓC TƯ PILGRIM NHỎ : 29.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 350gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 18.14kg/ thùng)
 6. ĐÙI GÓC TƯ SIMON NHỎ : 35.000/KG (có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 350gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)

 1. ĐÙI TỎI SANDERSAN : 34.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 190GR, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)
 2. ĐÙI TỎI MOUNT XANH : 34.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 190gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)
 3. ĐÙI TỎI MOUNT ĐỎ : 35.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 150gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)
 4. ĐÙI TỎI FOSTER BICH : 38.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 130gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 18.14kg/ thùng, 1 thùng có 4 bịch)
 5. ĐÙI TỎI VĨ : 40.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 130gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói trên 22kg/ thùng)

 1. CÁNH XÁ 48.000/KG ( có trọng lượng từ 10 – 12 cái/kg, đóng 1 thùng 10kg)
 2. CÁNH SANDIA 64.000/KG ((có trọng lượng mỗi cái cánh tầm 90-110gr, thịt trắng chắc và ngon, được đóng gói 15kg/ thùng)
 3. CHÂN ADORO 51.000/KG ( có trọng lượng 35gr, đóng gói 15kg/ thùng)
 4. CHÂN FRIATO 54.000/KG ( Có trọng lượng 35gr, đều và đẹp, đóng gói 15kg/ thùng)
 5. MỀ GÀ 53.000/KG (đóng gói 18.14kg/ thùng)
 6. SỤC ỨC GÀ 55.000/KG ( 10KG/ thùng)
 7. SỤN BÀN CHÂN GÀ : 125.000/KG

 1. ĐÙI GÀ DAI : 37.000/KG ( 1 thùng 10kg)
 2. GÀ DAI HÀN QUỐC : 38.000/KG ( 1 thùng 12con hơn 15kg)

>>> Tham khảo thêm bài viết: CẬP NHẬT BẢNG GIÁ GÀ NHẬP KHẨU ĐÔNG LẠNH NGÀY 17/11/2018