Đăng ký Đăng nhập Bảng giá

  Danh Mục Sản Phẩm

CẬP NHẬT BẢNG GIÁ THỊT HEO TƯƠI THÁNG 9/2018

30-08-2018
13:01

CẬP NHẬT BẢNG GIÁ THỊT HEO TƯƠI THÁNG 9/2018

 1. Sườn cốt lết nguyên cây : 74.000/kg
 2. Sườn cốt lết cắt sẵn : 77.000/kg
 3. Ba rọi : 85.000/kg
 4. Sườn già : 88.000/kg
 5. Sườn non 130.000/kg
 6. Nạc vai : 78.000/kg
 7. Nac mong 80.000/kg
 8. Đùi vai : 68.000/kg
 9. Đùi gọ : 73.000/kg
 10. Da 30.000/kg
 11. Thịt xay : 45.000/kg
 12. Thịt xay ngon : 65.000/kg
 13. Thịt nách 73.000/kg
 14. Xương ống heo không thịt ; 50.000/kg
 15. Xương ống heo có thịt : 60.000//kg
 16. Sườn non đông lạnh : 68.000/kg
 17. Xương ống heo đông lạnh : 22.000/kg
 18. Tim heo đông lạnh : 44.000/kg
 19. Chân giò heo đông lạnh : 40.000/kg
 20. Chân giò heo cắt sẵn : 42.000/kg