CÁC LOẠI KHÁC

 

 
 
 
 
Cá hồi nguyên con

Giá : 210,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Chim Cút

Giá : 59,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Khoai Tây

Giá : 43,000 đ

46,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Lưỡi Vịt Tươi

Giá : 150,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Vây Cá Hồi

Giá : 6 đ

70,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá Trứng

Giá : 15,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá SaBa Thượng Hạng

Giá : 75,000 đ

95,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đùi Vịt Tươi

Giá : 78,000 đ

95,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

VỊT NGUYÊN CON

Giá : 75,000 đ

84,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá Saba

Giá : 48,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đầu Cá Hồi

Giá : 29,000 đ

35,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng