HẢI SẢN CÁC LOẠI

 

 
VẸM NỮA VÕ

Giá : 215,000 đ

220,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

VẸN NGUYÊN VÕ

Giá : 89,000 đ

95,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

BẠCH TUỘT BABY

Giá : 65,000 đ

70,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá hồi nguyên con

Giá : 210,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

LƯỜN CÁ HỒI

Giá : 65,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI ẾCH ĐÔNG LẠNH

Giá : 65,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Vây Cá Hồi

Giá : 6 đ

70,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá Trứng

Giá : 15,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá SaBa Thượng Hạng

Giá : 75,000 đ

95,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá Saba

Giá : 48,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đầu Cá Hồi

Giá : 29,000 đ

35,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng