THỊT GÀ SẠCH ĐL

 

 
FILE GÀ NHẬP KHẨU

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ SEARA NHỎ

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI TỎI TYSON (6-7 cái/kg)

Giá : 43,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ SIM XẾP LỚP

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ SANDERSON

Giá : 33,000 đ

34,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

CHÂN GÀ LỚN

Giá : 52,000 đ

68,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI TỎI VĨ

Giá : 46,000 đ

47,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

GÀ DAI HÀN QUỐC

Giá : 45,000 đ

55,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

CHÂN GÀ

Giá : 39,000 đ

59,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI TỎI LỚN

Giá : 37,000 đ

39,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đùi Tỏi Ha Lan

Giá : 49,000 đ

52,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ DAI

Giá : 56,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ SIMON

Giá : 43,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ PERDEU

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ LỚN

Giá : 31,000 đ

35,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

CÁNH GÀ

Giá : 58,000 đ

65,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng