THỊT GÀ TƯƠI SẠCH

THỰC PHẨM HỮU NGHỊ chuyên cung cấp thịt gà tươi sạch , chất lượng giá rẻ tại TP HCM.

CHÂN GÀ LỚN

Giá : 52,000 đ

68,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đùi Tỏi Tươi

Giá : 65,000 đ

68,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Phao Câu Gà

Giá : 30,000 đ

33,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Gà Thả Vườn (Gà tam hoàng)

Giá : 58,000 đ

73,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Xương Gà

Giá : 16,000 đ

19,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đùi Góc Tư Tươi

Giá : 35,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đùi Góc Tư KFC

Giá : 42,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Má Đùi

Giá : 35,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Lòng Gà

Giá : 3,000 đ

4,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Ức gà file

Giá : 55,000 đ

80,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đầu Gà

Giá : 12,000 đ

15,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Ức Gà

Giá : 40,000 đ

58,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cánh Gà Tươi

Giá : 61,000 đ

68,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng