Danh Mục Sản Phẩm

THỊT GÀ TƯƠI SẠCH

THỰC PHẨM HỮU NGHỊ chuyên cung cấp thịt gà tươi sạch , chất lượng giá rẻ tại TP HCM.

Giá : 30,000 đ

33,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 58,000 đ

73,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 16,000 đ

19,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 4,000 đ

5,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 56,000 đ

80,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 14,000 đ

15,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 43,000 đ

58,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 61,000 đ

68,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng