THỊT HEO

 

 
DỰNG TRƯỚC NGUYÊN CÁI

Giá : 60,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Chân Giò Heo Trước Cắt Sẵn

Giá : 51,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

TAI HEO ĐÔNG LẠNH

Giá : 62,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THỊT HEO XAY SẴN

Giá : 63,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

LƯỠI HEO GIÁ SỈ

Giá : 75,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI HEO

Giá : 93,000 đ

100,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

DỰNG TRƯỚC HEO

Giá : 48,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THỊT NẠC DĂM

Giá : 105,000 đ

110,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

SƯỜN NON NHẬP KHẨU

Giá : 85,000 đ

90,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

SƯỜN SỤN HEO

Giá : 88,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

SƯỜN CỐT LẾT NHẬP KHẨU

Giá : 72,000 đ

93,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Nạc Dăm Tươi Ngon

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Xương Ống Heo BaLan

Giá : 32,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Thịt Heo Ba Rọi Tươi

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Xương Ống heo Có Thịt

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Xương Ống Heo Không Thịt

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Sườn Cây Tươi (heo tơ)

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Sườn Cốt Lết Tươi

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Tim Heo Úc

Giá : 71,000 đ

73,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Dựng Sau  (Móng Giò Heo)

Giá : 39,000 đ

42,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng