THỊT TRÂU ẤN ĐỘ

 

 
NẠC ĐÙI TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 110,000 đ

115,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GỌ TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 118,000 đ

121,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THĂN LÁ CỜ  TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 110,000 đ

120,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

NẠM SƯỜN TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 88,000 đ

95,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐUÔI TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 139,000 đ

170,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

BẮP RÙA ẤN ĐỘ

Giá : 122,000 đ

160,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THỊT VỤN TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 70,000 đ

80,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

NẠM GẦU TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 98,000 đ

110,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

NẠM BỤNG TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 98,000 đ

105,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

NẠC MÔNG TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 110,000 đ

116,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THĂN NGOẠI TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 123,000 đ

135,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THĂN NỘI TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 148,000 đ

220,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

BẮP CÁ LÓC TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 139,000 đ

210,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

BẮP HOA ẤN ĐỘ

Giá : 139,000 đ

255,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Gân Y

Giá : 135,000 đ

287,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng