KHU VỰC BÁN LẺ

 

 
Thăn Ngoại Bò ÚC Cắt

Giá : 249,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Ba Rọi Bò Mỹ Thẳng

Giá : 190,000 đ

250,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn

Giá : 190,000 đ

250,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Bắp Bò Úc Cắt Lát

Giá : 185,000 đ

250,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

CÀNG CUA BÁCH HOA

Giá : 133,000 đ

139,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng