Chương Trình Tri Ân Khách Hàng Ngày 05 Tháng 10 Năm 2022 - Thực Phẩm Hữu Nghị

Chương Trình Tri Ân Khách Hàng Ngày 05 Tháng 10 Năm 2022

MUA 5 TẶNG 7 + PHIẾU MUA HÀNG 150K.
TRI ÂN ĐẶC BIỆT KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT THÁNG 10 NĂM 2022.

– MUA 1 THÙNG HÀNG TẶNG NGAY 1 CHAI GIA VỊ.

– MUA 2 THÙNG HÀNG TẶNG NGAY 2 CHAI GIA VỊ + 1KG GẠO ( GÀ TẶNG HL / CÒN LẠI TẶNG ST25)

– MUA 3 THÙNG TẶNG NGAY 3 CHAI GIA VỊ + 1KG GẠO ( GÀ TẶNG HL / CÒN LẠI TẶNG ST25) + PHIẾU MUA HÀNG 100.000Đ

– MUA 4 THÙNG TẶNG NGAY 4 CHAI GIA VỊ + 2KG GẠO ( GÀ TẶNG HL / CÒN LẠI TẶNG ST25) + PHIẾU MUA HÀNG 120.000Đ

– MUA 5 THÙNG TẶNG NGAY 5 CHAI GIA VỊ + 2KG GẠO ( GÀ TẶNG HL / CÒN LẠI TẶNG ST25) + PHIẾU MUA HÀNG 150.000Đ.

NOTE :
– Mua thịt gà tặng gạo Hương Lài/ còn lại tặng gạo St 25
– Mua nhiều hơn 5 thùng thỉ lấy 5 thùng + với sl tặng tương úng với 1-5 ở trên
– Phiếu mua hàng có giá trị đến hết ngày 31/10/2022
– Chương trình chỉ áp dụng 3 ngày mua hàng duy nhất 13/10 + 14/10 + 15/10

 

THAM KHẢO BẢNG GIÁ NGÀY 06 – 10 -2022

 

 

 

 

 

Thực Phẩm Hữu Nghị

Bài Viết Tham Khảo