Đăng ký Đăng nhập Bảng giá

  Danh Mục Sản Phẩm

Thị trường

GIÁ THỊT HEO VẪN TĂNG CAO CHƯA CÓ XU HƯỚNG GIẢM

13-06-2020 16:46:41

Thịt heo trong nước vẫn có xu hướng tăng cao, chưa về được giá thấp. Mặc dù Chính Phủ đã thực hiện nhiều chính sách như: Nhập khẩu thịt heo đông lạnh, gia tăng heo giống, tái đàn, kiểm soát dịch bệnh. Heo sống được nhập khẩu về nước để trực tiếp giết mổ là một giải pháp mới của Chính Phủ vào ngày 12/06 vừa qua.