Bò Viên Lớn - Thực Phẩm Hữu Nghị

Bò Viên Lớn

79.000 

Quy Cách: 10KG

Ghị Chú: 10 viên

Bò Viên Lớn

79.000 

Quy Cách: 10KG

Ghị Chú: 10 viên

🏠 ĐC: 40/2/5 Trần Thị Do, P Hiệp Thành, Quận 12, Tp HCM.

🎯 Hotline: 0901 892 899 0901892898 Zalo TP Hữu Nghị

💌 Email : nghivan86@gmail.com | MST : 031 333 6061

Thưc Phẩm Hữu Nghị

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bò Viên Lớn

SANPHAM Bò viên lớn

Bò viên lớn

Thưc Phẩm Hữu Nghị

Sản Phẩn Quan Tâm