Đăng ký Đăng nhập Bảng giá

  Danh Mục Sản Phẩm

ĐUÔI TRÂU ẤN ĐỘ

       Tên Sản Phẩm : Đuôi Trâu MS 57

-          ----------------------------------------------------

-          Xuất xứ : Ấn Độ

-          ----------------------------------------------------

-          Đóng gói : 20kg/ thùng

-          ----------------------------------------------------

-         Được nhận nhận ISO 2018 

- Cam kết sản phẩm đã qua kiểm dịch

- Nguồn gốc rõ ràng

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

-          ----------------------------------------------------

-          Ghi chú : Chỉ bán nguyên thùng 

Giá khuyến mãi : 145,000 đ

Giá : 170,000 đ


Số lượng :

Sản phẩm này chỉ bán với số lượng tối thiều 20 kg ( 20 đơn vị )


Sản phẩm liên quan

Giá : 126,000 đ

126,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 97,000 đ

99,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 138,000 đ

255,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 139,000 đ

210,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 146,000 đ

220,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 114,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 145,000 đ

287,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 150,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 111,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 122,000 đ

160,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 110,000 đ

110,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 121,000 đ

121,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 135,000 đ

137,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 135,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng