Cty Hữu Nghị chuyên cung cấp thịt heo, nạc vai heo tươi sạch giá rẻ

Nạc vai là phần thịt trên vai con heo, có nhiều thịt và một lớp mỡ bên ngoài.

Cty Hữu Nghị chuyên cung cấp thịt heo, nạc vai heo tươi sạch giá rẻ

Giá : Liên Hệ


Số lượng :

Sản phẩm này chỉ bán với số lượng tối thiều 20 kg ( 20 đơn vị )


Nạc vai là phần thịt trên vai con heo, có nhiều thịt và một lớp mỡ bên ngoài.

Sản phẩm liên quan

Giá : 56,000 đ

69,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 38,000 đ

42,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 67,000 đ

73,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 33,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 78,000 đ

93,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 92,000 đ

94,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 85,000 đ

90,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 103,000 đ

120,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 48,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 93,000 đ

100,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 75,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 64,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 62,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 51,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Giá : 60,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng