• Xương Bò Úc

    56.000 

    Xương bò Úc nhập trực tiếp từ Úc, không qua không gian, đảm bảo 100% là xương bò Úc thật. Từng lô sản phẩm của chúng tôi luôn được vận chuyển và bảo quản nghiêm ngặt theo quy định, có giấy kiểm định của cục vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Từng thùng xương bò Úc khoảng 16-25kg, được đóng bọc và bìa carton kĩ lưỡng..