CẬP NHẬT BẢNG GIÁ GÀ ĐÔNG LẠNH TẾT 2019 - Thực Phẩm Hữu Nghị

CẬP NHẬT BẢNG GIÁ GÀ ĐÔNG LẠNH TẾT 2019

CẬP NHẬT BẢNG GIÁ GÀ ĐÔNG LẠNH TẾT 2019

–00–

Công ty nhập khẩu gà đông lạnh Hữu Nghị xin gửi đến quý khách hàng cập nhật bảng giá gà đông lạnh tết 2019

 1. ĐÙI GÀ GÓC TƯ SANDERSAN : 26.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 700gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng) Công ty nhập khẩu gà đông lạnh Hữu Nghị xin gửi đến quý khách hàng cập nhật bảng giá gà đông lạnh tết 2019
 2. ĐÙI GÓC TƯ KEYTON : 26.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 700gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)
 3. ĐÙI GÀ GÓC TƯ SIMON XẾP LỚP : 27.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 500gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)
 4. ĐÙI GÓC TƯ TYSON : 28.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 600gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)
 5. ĐÙI GÓC TƯ PILGRIM NHỎ : 29.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 350gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 18.14kg/ thùng)
 6. ĐÙI GÓC TƯ SIMON NHỎ : 35.000/KG (có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 350gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)

 1. ĐÙI TỎI SANDERSAN : 34.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 190GR, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)
 2. ĐÙI TỎI MOUNT XANH : 34.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 190gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)
 3. ĐÙI TỎI MOUNT ĐỎ : 35.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 150gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 15kg/ thùng)
 4. ĐÙI TỎI FOSTER BICH : 38.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 130gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói 18.14kg/ thùng, 1 thùng có 4 bịch)
 5. ĐÙI TỎI VĨ : 40.000/KG ( có trọng lượng mỗi cái đùi tầm 130gr, thịt trắng chắc và ngon, Nhập khẩu Mỹ, được đóng gói trên 22kg/ thùng)

 1. CÁNH XÁ 48.000/KG ( có trọng lượng từ 10 – 12 cái/kg, đóng 1 thùng 10kg)
 2. CÁNH SANDIA 64.000/KG ((có trọng lượng mỗi cái cánh tầm 90-110gr, thịt trắng chắc và ngon, được đóng gói 15kg/ thùng)
 3. CHÂN ADORO 51.000/KG ( có trọng lượng 35gr, đóng gói 15kg/ thùng)
 4. CHÂN FRIATO 54.000/KG ( Có trọng lượng 35gr, đều và đẹp, đóng gói 15kg/ thùng)
 5. MỀ GÀ 53.000/KG (đóng gói 18.14kg/ thùng)
 6. SỤC ỨC GÀ 55.000/KG ( 10KG/ thùng)
 7. SỤN BÀN CHÂN GÀ : 125.000/KG

 1. ĐÙI GÀ DAI : 37.000/KG ( 1 thùng 10kg)
 2. GÀ DAI HÀN QUỐC : 38.000/KG ( 1 thùng 12con hơn 15kg)

>>> Tham khảo thêm bài viết: CẬP NHẬT BẢNG GIÁ GÀ NHẬP KHẨU ĐÔNG LẠNH NGÀY 17/11/2018

Thực Phẩm Hữu Nghị

Bài Viết Tham Khảo