Sản Phẩm Hot

Thăn Ngoại Bò ÚC Cắt

Giá : 249,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Chân Giò Heo Trước Cắt Sẵn

Giá : 51,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

TAI HEO ĐÔNG LẠNH

Giá : 62,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THỊT HEO XAY SẴN

Giá : 63,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

FILE GÀ NHẬP KHẨU

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

LƯỠI HEO GIÁ SỈ

Giá : 75,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

DẼ SƯỜN BÒ MỸ

Giá : 320,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI HEO

Giá : 100,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

NẠC ĐÙI TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 110,000 đ

115,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GỌ TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 118,000 đ

121,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

VẸM NỮA VÕ

Giá : 215,000 đ

220,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

VẸN NGUYÊN VÕ

Giá : 89,000 đ

95,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

BẠCH TUỘT BABY

Giá : 65,000 đ

70,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

DỰNG TRƯỚC HEO

Giá : 48,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THĂN NGOẠI BÒ ÚC

Giá : 175,000 đ

220,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ SEARA NHỎ

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá hồi nguyên con

Giá : 210,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THĂN LÁ CỜ  TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 110,000 đ

120,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

NẠM SƯỜN TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 88,000 đ

95,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐUÔI TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 139,000 đ

170,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THỊT NẠC DĂM

Giá : 110,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GỌ BÒ ÚC (KNUCKLE)

Giá : 170,000 đ

190,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

BẮP HOA BÒ MỸ

Giá : 200,000 đ

290,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

BẮP RÙA ẤN ĐỘ

Giá : 122,000 đ

160,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI TỎI TYSON (6-7 cái/kg)

Giá : 43,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Ba Rọi Bò Mỹ Thẳng

Giá : 190,000 đ

250,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn

Giá : 190,000 đ

250,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Bắp Bò Úc Cắt Lát

Giá : 190,000 đ

250,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

SƯỜN NON NHẬP KHẨU

Giá : 87,000 đ

90,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

SƯỜN SỤN HEO

Giá : 94,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

SƯỜN BÒ ÚC

Giá : 165,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

SƯỜN CỐT LẾT NHẬP KHẨU

Giá : 93,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ SIM XẾP LỚP

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ SANDERSON

Giá : 33,000 đ

34,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

CÀNG CUA BÁCH HOA

Giá : 133,000 đ

139,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Chim Cút

Giá : 59,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

CHÂN GÀ LỚN

Giá : 52,000 đ

68,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đùi Tỏi Tươi

Giá : 65,000 đ

68,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Nạc Dăm Tươi Ngon

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

LƯỜN CÁ HỒI

Giá : 65,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THỊT GÀ SẠCH ĐL

CÁNH GÀ

Giá : 61,000 đ

65,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ LỚN

Giá : 33,000 đ

35,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ PERDEU

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ SIMON

Giá : 43,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI GÓC TƯ DAI

Giá : 56,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đùi Tỏi Ha Lan

Giá : 52,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI TỎI LỚN

Giá : 38,000 đ

39,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

CHÂN GÀ

Giá : 39,000 đ

59,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Thịt Gà Tươi Sạch

Ức Gà

Giá : 40,000 đ

58,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đầu Gà

Giá : 13,000 đ

15,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Ức gà file

Giá : 65,000 đ

80,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Lòng Gà

Giá : 4,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Má Đùi

Giá : 35,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đùi Góc Tư KFC

Giá : 42,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đùi Góc Tư Tươi

Giá : 35,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Xương Gà

Giá : 19,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Thịt Heo

Bắp Giò Heo (Giò Nạc Heo)

Giá : 64,000 đ

69,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Dựng Sau  (Móng Giò Heo)

Giá : 39,000 đ

42,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Tim Heo Úc

Giá : 73,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Sườn Cốt Lết Tươi

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Sườn Cây Tươi (heo tơ)

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Xương Ống Heo Không Thịt

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Xương Ống heo Có Thịt

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Thịt Heo Ba Rọi Tươi

Giá : Liên Hệ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

HẢI SẢN CÁC LOẠI

Đầu Cá Hồi

Giá : 29,000 đ

35,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá Saba

Giá : 48,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá SaBa Thượng Hạng

Giá : 75,000 đ

95,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá Trứng

Giá : 15,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Vây Cá Hồi

Giá : 70,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

ĐÙI ẾCH ĐÔNG LẠNH

Giá : 65,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

LƯỜN CÁ HỒI

Giá : 65,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá hồi nguyên con

Giá : 210,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THỊT BÒ ÚC, MỸ NGON

Xương Bò Úc

Giá : 29,000 đ

33,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Ba Rọi Bò Mỹ

Giá : 165,000 đ

220,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

GÙ BÒ ÚC

Giá : 190,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Xương Sườn Bò Nhiều Thịt

Giá : 41,000 đ

48,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Bắp bò Úc thơm ngon - đã kiểm dịch - giá cả cạnh tranh

Giá : 160,000 đ

175,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

SƯỜN BÒ ÚC

Giá : 165,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Chuck Tender (Phi Lê Cổ Bò Úc)

Giá : 165,000 đ

230,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

BA CHỈ BÒ MỸ

Giá : 135,000 đ

160,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THỊT TRÂU ẤN ĐỘ

NẠC MÔNG TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 110,000 đ

116,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THỊT VỤN TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 70,000 đ

80,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

BẮP HOA ẤN ĐỘ

Giá : 139,000 đ

255,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

BẮP CÁ LÓC TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 139,000 đ

210,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THĂN NỘI TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 148,000 đ

220,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

NẠM GẦU TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 98,000 đ

110,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Gân Y

Giá : 135,000 đ

287,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

THĂN NGOẠI TRÂU ẤN ĐỘ

Giá : 123,000 đ

135,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

CÁC LOẠI KHÁC

Đầu Cá Hồi

Giá : 29,000 đ

35,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá Saba

Giá : 48,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

VỊT NGUYÊN CON

Giá : 75,000 đ

84,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Đùi Vịt Tươi

Giá : 85,000 đ

95,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá SaBa Thượng Hạng

Giá : 75,000 đ

95,000 đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Cá Trứng

Giá : 15,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Vây Cá Hồi

Giá : 70,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Lưỡi Vịt Tươi

Giá : 150,000đ

Chi Tiết

Giỏ Hàng

Video Thực Phẩm

Xương Sườn Bò Úc Nhiều Thịt..
Dựng heo , giò heo
Vịt nguyên con để nướng
Cánh gà tươi chất lượng giá rẻ
Khoai tây cắt sợi  Golden chất lượng giá rẻ
Phi Lê Cá Hồi
Gù Bò Úc
Xương Ống Heo
VÂY CÁ HỒI…
Ba rọi Bò Mỹ chất lượng giá tốt tại cty Hữu Nghị

TIN TỨC

Bắp giò heo đông lạnh -  Nấu gì cho bữa cơm gia đình ?

Bắp giò heo đông lạnh - Nấu gì cho bữa cơm gia đình ?

Với hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng mà bắp giò heo mang lại đã khiến nhiều người ưa thích món ăn này. Nhưng để thưởng thức được món bắp giò heo này thì lại không phải chuyện đơn giản.... giá cả hợp lí là điểm cộng lớn nhất của Thực phẩm Hữu Nghị. Với mức giá cho mỗi kg bắp giò heo là .... Đây là mức giá...