Khu Vực Bán Lẻ - Thực Phẩm Hữu Nghị

Thực Phẩm Hữu Nghị còn cung cấp thực phẩm bán lẻ cho khách hàng cần cho nhà bếp gia đình. Khu vực bán lẻ nhằm cung cấp cho các hàng quán nhỏ lẻ cần thực phẩm nhập khẩu bán lẻ giá tốt.