Cập nhật giá đùi gà đông lạnh các loại ngày 8/7/2018 - Thực Phẩm Hữu Nghị

Cập nhật giá đùi gà đông lạnh các loại ngày 8/7/2018

Cập nhật giá đùi gà đông lạnh các loại ngày 8/7/2018

  1. Đùi góc tư lớn : 26.000/kg (tầm 600gr/cái, 1 thùng 15kg, xuất xứ Mỹ)
  2. Đùi góc tư trung: 28.000/kg (tầm 500gr/cái, 1 thùng 15kg, hiệu simon, xuất xứ Mỹ)
  3. Đùi góc tư nhỏ : 30.000/cái(tầm 350gr/cái, 1 thùng 15kg, hiệu simon , xuất xứ Mỹ
  4. Đùi tỏi lớn : 34.000/kg (tầm 4-5 cái/kg, 1 thùng 15kg, xuất xứ Mỹ)
  5. Đùi tỏi trung : 37.000/kg ( tầm 6-7 cái/kg, 1 thùng 15kg, hiệu mounte đỏ, xuất xứ Mỹ)
  6. Đùi tỏi nhỏ : 35.000/kg ( tầm 7-8 cái/kg, 1 thùng 18.14kg, hiệu Foster, xuất xứ Mỹ)
  7. Đùi tỏi nhỏ: 36.000/kg ( tầm 7-8 cái/kg, 1 thùng 10kg, hiệu simon, xuất xứ Mỹ)
  8. Đùi gà dai : 38.000/kg ( 1 thùng 10kg, có thịt gà dai)
Thực Phẩm Hữu Nghị

Bài Viết Tham Khảo